Pages Navigation Menu

akta.ba Kompanija Grizelj predstavlja inovativna rješenja za termički tretman mulja

akta.ba Kompanija Grizelj predstavlja inovativna rješenja za termički tretman mulja

Portal Akta.ba objavio je članak o tretmanu otpada u ovom slučaju otpadnog mulja te isti prenosimo u potpunosti:

http://www.akta.ba/bs/Vijest/vijesti/kompanija-grizelj-predstavlja-inovativna-rjesenja-za-termicki-tretman-mulja/58895

Poznato je da poslije tretmana komunalnih otpadnih voda u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda producira se procijedni mulj – perkolat koji zahtjeva odvojen, korektan i efikasan tretman jer nije humano i ekološki prihvatljivo da ostane u ambijentu, već ga je potrebno nastaviti tretirati/obraditi. Mulj sa pročistača komunalnih otpadnih voda nije ago prihvatljiv kao fertilizator tla.

Procjedni mulj od pročišćavanja komunalnih otpadnih voda mora se korektno inaktivirati iz ambijenta, ali treba ga promatrati kao obnovljivi izvor energije i kroz poštivanje metoda energetske efikasnosti potrebno ga je tretirati (iskoristiti), termovalorizirati a ne odlagati – deponirati. Odlaganje mulja na deponiji mora se biološki stabilizirati, što košta, i tek tada odložiti, što je nedopustivo jer se poslije vrlo teško može energetski efikasno iskoristiti a nije ni ekonomski isplativo jer se dobije manje energije. Korektno postupanje sa tretmanom komunalnih otpadnih voda i muljem nalažu EU Direktive 86/106/EEC, 86/278/EEC, 91/271/EEC, 98/15/EEC i Uredba EZ 305/11 kako bi se direktno štitilo zrak, vode, tlo, hrana, biosfera uz maksimalno iskorištenje novih naprednih tehnologija/postrojenja, uz doprinos energetskoj efikasnosti, ekonomskoj profitabilnosti a čime se stvaraju i  uvjeti za održivi razvoj.

Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Sl. novine FBiH 70/13) je također stvorio obveznost korištenje procijednog mulja kao energent kroz zadovoljenje EU Direktive 2009/28/EC poznate kao 20-20-20 do 2020 god. i EU Direktiva 2012/27/EC.

Inovacije koje dolaze iz respektabilne firme GRIZELJ Sarajevo, odnose se i na tehnološka rješenja za tretman mulja. Tehničko – tehnološko rješenje firme GRIZELJ, iz njihovog programa  ENERGETISGT*, koji obuhvata rješenja za energetsku efikasnost i korištenje obnovljivih izvora energije na principima održivog razvoja, je PET-TOM modul za termičku obradu mulja radi na principu dehidracije i incineracije sa ko-incineracijom

Princip rada odvija se uz dehidraciju na temperaturi > 100 °C u vremenu od 20 – 30 min. Uz ekstrakciju vodene pare, bioplina  (metana) gdje se dobiva goriva frakcija koja se incinerira u komori za incineraciju. Incineracija  procijednog mulja (perkolat-a)  vrši se  pri tempetaturi od 1000 °C u komori za incineraciju, sa  konkretanim nastavkom tretmana dimnih plinova koji se odvija se  u reaktoru ko-incineraciji  pri temperaturi od 1250 °C uz retenciju od 2 sekunde.

U cilju održivosti rada postrojenja preporuka je da se postrojenje za termički tretman procijednog mulja (perkolat-a) instalira neposredno u blizini postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i direktnom konekcijom inaktivira mulj kako bi se izbjegli nepoženji uticaji na procjedni mulj (perkolat) i okoliš.

Rad postrojenja je garancija za optimalno korektnu emisiju polutanata (reduciran) Low NOX, CO i CO2  bez boje okusa, mirisa, toksina, lebdećeg pepela u emisiji polutana u zaštiti  zraka, vode, tla i hrane.

Najveći benefit rada PET-TOM modula je korektna zaštita okoliša, trigeneracijom proizvodnja toplinske, rashladne i električe energije iz termičkog tretmana/obrade procijednog mulja-perkolat-a uz  iskorištavanje  pepela kao građevinske frakcije (agregat).

Korištenje mulja kao obnovljivog izvora energije u PET-TOM postrojenju dostiže visok nivo projekcije energetske efikasnosti uz uspješno osiguranje održivog razvoja – benefita.