Pages Navigation Menu

akta.ba Kompanija Grizelj predstavlja inovativna rješenja za termički tretman mulja

Posted on Nov 12, 2015

Portal Akta.ba objavio je članak o tretmanu otpada u ovom slučaju otpadnog mulja te isti prenosimo u potpunosti:...

Read More

Fontana u restoranu Al parco Sarajevo

Posted on Aug 19, 2015

Fontana u restoranu Al parco Sarajevo sa 4 vodena slapa i LED...

Read More

ISPORUKA GASNE STANICE RRS 2500 + 2500 za SARAJEVO GAS

Posted on Feb 24, 2015

Isporuka stanice za Sarajevo gas kapaciteta 2×2500 m3 ulaz 8/14,5 bar izlaz 3/4...

Read More

REALIZACIJA PROJEKTA POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASANOSTI i smanjenja emisije polutanata u tvornici felgi JAW Jajce

Posted on Feb 21, 2015

Projekt konverzija peći za taljenje aluminija u JAW Jajce         Primjenom  znanstvenog pristupa, dugogodišnje iskustvo, znanje, tradicija u razvoju novih eko naprednih Advanced €co Technology...

Read More

Suradnja firme GRIZELJ i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Posted on Dec 2, 2014

  Predstavnici firme GRIZELJ predstavili su studentima studija zdravlja i ekologije druge i četvrte godine u Hiruškom amfiteatru KCUS-a, nove napredne tehnologije tretmana/obrade otpada i pravilno postupanje...

Read More

Fontana u restoranu MOSTARLIĆ u Sarajevu

Posted on Nov 27, 2014

Vodeni zid na tamnom staklu i restoranu Mostarlić na Marin Dvoru u Sarajevu. Potopna pumpa i LED rasvjeta imaju ukupnu potrošnju 115W  ...

Read More

FONTANA U SHOPPING CENTRU BRESTOVSKO

Posted on May 12, 2014

Isporuka montaža i puštanje u rad fontane u shopping centru Brestovsko. U fontani su ugrađene Oase Cascade Mlaznica i Oase Classic LED...

Read More

PREZENTACIJA OPREME ZA EFEKTNO KORIŠTENJE OTPADA

Posted on May 12, 2014

U Institutu za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, firma GRIZELJ, predstavila je stručnom kadru novu, savremenu, superiornu i modularnu tehnologiju za tretman/obradu otpada bez odlaganja/deponiranja....

Read More

Prezentacija Projekta robotika u gospodarenju/tretmanu otpadom

Posted on Apr 28, 2014

U  INTERA technology park Mostar 25.04.’14 god.  održana je 1. konferencija na temu Nove tehnologije u organizaciji Društva za robotiku u Bosni i Hercegovini, Univerzitet Džemal Bijedić Mašinski fakultet Mostar,...

Read More

Prezentacija Tretman/obrada kokošjeg izmeta u Veterinarskom Institutu Dr. Vaso Butozan

Posted on Apr 28, 2014

Dana 24.04.14 god. u prostorijama Veterinarskog instituta Dr. Vaso Butozan u Banja Luci održana je prezentacija Tretman/obrada kokošjeg izmeta – Proizvodnja eko sterilnog peleta za hortikulturu i eko peleta...

Read More