Pages Navigation Menu

Kontejnerska gasna regulaciono mjerna stanica

Kontejnerska gasna regulaciono mjerna stanica

Za potrebe željezare Zenica projektirana je proizvedena i puštena u rad regulaciono mjerna stanica kapaciteta 4700 i 5500 m³/h

sa dvije radne i dvije rezervne linije. U stanicu je ugrađena sva regulaciona, mjerna i sigurnosna oprema sa telemetrijskim nadzorom.Mittal (1) Mittal (2) Mittal (3) Mittal (4) Mittal (5) Mittal (6) Mittal (7) Mittal (8) Mittal (9) Mittal (10) Mittal (11) Mittal (12) Mittal (13) Mittal (14) Mittal (15)