Pages Navigation Menu

O nama

Djelatnost

 

Inzinjering u oblasti:
 • termoenergetike
 • gasne tehnike
 • bazenske tehnike
 • fontana i vodoskoka
 • klimatizacije i hlađenja
 • tretmana i transporta pitkih, industrijskih i otpadnih voda
 • tertmana otpada

 

Projektiranje:
 • mašinske opreme
 • mašinskih uređaja
 • mašinskih instalacija
 • elektro opreme
 • elektro uređaja
 • elektro instalacija
 • tehnoloških procesa
 • transport i tretman voda
 • fontana i vodoskoka
 • bazena i bazenske opreme
 • tretman otpada

 

Proizvodnja:
 • nivo releji
 • nivo sonde
 • nivostati
 • plamenici (gasni, uljni i kombinirani, rekuperirajući i plazma)
 • gasne stanice
 • infra gasne grijalice
 • komandni ormari
 • gasna oprema
 • elektro oprema
 • fontana i vodoskoka
 • bazena i bazenske opreme
 • dezinfekciona sredstva
 • oprema za tretman otpada

 

Trgovina:
 • pumpe i pumpni sistemi
 • plamenici i sistemi grijanja
 • kotlovi
 • mjerači protoka gasa
 • regulacija grijanja
 • gasna oprema
 • čelični elektro ormari
 • bazena i bazenske opreme
 • oprema za selekciju i tretman otpada

 

Servis:
 • vlastite opreme
 • opreme iz programa trgovine
 • remont kotlova
 • usluge: – montaža opreme – puštanje u pogon – održavanje
 • mehaničko i hemijsko čišćenje kotlova sa plamene i vodene strane

 

Laboratorij:
 • kontrola i baždarenje: tlak i temperatura
 • ispitivanje iz oblasti zaštite na radu
 • ispitivanje iz oblasti zaštite od požara
 • ovlaštena laboratorija za mjerenje emisije polutanata
 • mjerenje i analize vode i zraka

 

 

Organizacija

Danas GRIZELJ d.d. čini šest profi centara:

 • inžinjering
 • projektiranje,
 • proizvodnja,
 • trgovina i zastupništva
 • servis
 • laboratorij

 

Inžinjering

u oblasti termoenergetike, gasne tehnike, transporta i tretmana pitkih, industrijskih i otpadnih voda, upravljanje okolišom, bazenske tehnike i tehnike fontana, grijanja, hladjenja, klimatizacije, kao i automatizacije, mjerenja, regulacije, nadzora i upravljanja sistemima svih vrsta i kompleksnosti.

U ponudi je za sve oblasti inženjering, kontrakting, konzalting, studije, konsultacije, revizija, nadzor, vještačenje, analize, izvještaji, edukacija, istraživanje, razvoj, projektiranje, proizvodnja, montaža, puštanje u pogon, održavanje, servisiranje, remont opreme

Projektno – konstrukcioni biro

bavi se projektiranjem mašinskih, gasnih i elektroinstalacija, tehnološke opreme i tehnoloških procesa, elektro opreme i uređaja, transport, tretman pitkih, industrijskih i otpadnih voda, upravljanje okolišom, bazena i fontana, grijanja, hladjenja, klimatizacije, kao i automatizacije, mjerenja, regulacije, nadzora, i upravljanja sistemima svih vrsta kompleksnosti.

Naš projektno-konstrukcioni biro, preko naših ugovorenih partner firmi, ima podršku od preko 100 000 uposlenika. U svom radu primjenjujemo sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa najnovijim europskim smjernicama.

U ponudi je izrada dokumentacije :

 • Plan aktivnosti
 • Plan organizacije sustava upravljanja “otpadom”
 • Strategija upravljanja “otpadom”
 • Studija o procijeni uticaja na okoliš
 • Studija izvodljivosti upravljanja “otpadom”
 • Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima u skladu sa BAT-om
 • Izrada tehnološko-procesnih projekata
 • Fizibiliti studije
 • Projekat – idejni za tretman “otpada” (Lay out)
 • Projekat izvedbeni postrojenja za tretman “otpada”
 • Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara
 • Elaborati za revitalizaciju i sanaciju javnih i divljih odlagališta “otpada”
 • Aplikacije prema Fondu za zaštitu okoliša F BiH i Fondu za zaštitu životne sredine i
 • Energetsku efikasnost RS
 • Energetski pregled
 • Plana aktivnosti upravljanja energijom

Proizvodnja

Proizvodimo nivo sonde, nivo releje, nivostate, infragasne grijalice za koje smo na Međunarodnom sajmu INTERKLIMA u Zagrebu 1995. godine, u izuzetno jakoj konkurenciji, dobili brončanu medalju za kvalitet. Bavimo se i proizvodnjom komandnih, razvodno – energetskih, upravljačko-mjernih i signalnih ormara i pultova, rejonskih stanica, regulacionih stanica, mjernih stanica i regulaciono–mjernih stanica za prirodni gas, LPG i CNG, fontana i opreme za fontane, bazena i opreme za bazene.

Proizvodnja dezinfekcionih sredstava namjenskih koncentracija za oblasti: zdravstva, veterinarstva, prehrane, HTZ i vode.

Necrobac® kao dezinficijens uništava bakterije, viruse i gljivice.

Antivirinin plus® je visoko aktivni dezinficijens virucidnog djelovanja za uništavanje 17 porodica virusa, među kojima su HIV virus, virusi hepatitisa A, B, C, D i E, corona viruse, echoviruse, adenoviruse, enteroviruse, viruse influenzae i parainfluenzae i coxackie viruse.

NOVO – OPREMA I POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADA:

PETRO – Primarni Eko Tretman Razvrstavanje Otpada
PEMBO - Postrojenje Eko Mehaničkog Biološka obrada Otpada
PEMBTO - Postrojenje Eko Mehaničkog Biološkog Tretmana Otpada
PET-UBL - Postrojenje Eko Tretmana-Usitnjavanje Baliranje Lagerovanje
ETIKI - Eko Turbo Incineracija Ko Incineracija
P€TKO – Postrojenje Eko Efektnog Tretmana Kompozitnog Otpada
PET-TAO – Postrojenje Eko Termičkog-Tretmana Animalnog Otpada
PET-TMO – Postrojenje Eko Termičkog-Tretmana Medicinskog Otpada
PET-TKO – Postrojenje Eko Termičkog-Tretmana Komunalnog Otpada
PET-THO – Postrojenje Eko Termičkog-Tretmana Hazardnog Otpada
PET-TSO - Postrojenje Eko Termičkog-Tretmana Sekundarnog Otpada
PET-TOM - Postrojenje Eko Termičkog-Tretmana Otpadnog Mulja
PEUB - Postrojenje Eko Usitnjavanja Baliranja
PEIU – Postrojenje Eko Incineracija Utiskivanje
TESAP – Tvornica Eko Sirovina Animalnog Porijekla
EP Energetsko Postrojenje – termovalorizacija, CHP, CHCP

 

Djelatnost naših partner – firmi:

 • ITG Warmetechnik GmbH Wien je proizvođač toplovodnih kotlova i infragasnih grijalica.
 • ITG d.o.o. Sarajevo je jedini proizvođač toplovodnih kotlova, ekspanzionih modula, filter split sistema, toplinskih podstanica i postrojenja za hemijsku pripremu vode–omekšivača vode u BiH, a ujedno je i ovlašteni zastupnik i serviser za kotlove firme BOSCH (LOOS International, Njemačka).

 

Trgovina

Trgovina je podjeljena u tri oblasti:

 • zastupanje,
 • veletrgovina i
 • konsignaciona prodaja

Radi nadogradnje vlastitog proizvodnog programa i ostvarivanja poslovanja na bazi inžinjeringa, GRIZELJ danas je autorizirani zastupnik, konsignater i serviser vodećih svjetskih firmi u oblasti termoenergetike, gasne tehnike, transporta i tretmana pitkih, industrijskih i otpadnih voda, tretmana otpada,grijanja, hladjenja i klimatizacije, bazenske tehnike i tehnike fontana, kao i automatizacije, mjerenja, regulacije, nadzora i upravljanja sistemima svih vrsta i kompleksnosti:

 1. ABB
 2. ABB Robotics
 3. Bayer
 4. Bosch
 5. BOSCH (Buderus)
 6. BOSCH (Junkers)
 7. BOSCH (Loos international)
 8. Cuenod
 9. Elco
 10. Evolut
 11. Grundfos
 12. Honeywell
 13. Honeywell Fema
 14. ITG Warmetechnik
 15. Kuka
 16. Moeller
 17. Motoman
 18. Oase
 19. RMG
 20. Saacke
 21. Stahl
 22. Siemens
 23. Tartarini
 24. Weishaupt
 25. Wika

Servis

Vrši servisiranje vlastite opreme i opreme iz programa trgovine, remont kotlova, usluge montaže opreme, puštanje u pogon i održavanje.
GRIZELJ ima danas osiguranu servisnu službu na prostorima cijele BiH preko ugovorenih servisa, kako za proizvode iz zastupničkog programa tako i za vlastite proizvode, što je bitan kvalitet u ponudi i pouzdanost u eksploataciji opreme.

NOVO U PONUDI:
SEKO Servis Eko Komunalne Opreme

Laboratorij

sastoji se od:

 1. Laboratorij za kontrolu i baždarenje manometara, termometara, posuda pod tlakom i sigurnosnih ventila;
 2. Laboratorij za ispitivanje iz oblasti Zaštite na radu: sredstava rada i opreme, električnih instalacija niskog napona, gromobranskih instalacija, kao i izdavanje odgovarajućih isprava iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, mjerenje emisije polutanata, mjerenje i analize vode i zraka

Potvrda kvalitete

 • Već više od 40 godina pružanja kvalitetnih usluga kroz tradiciju, znanje i iskustvo
 • GRIZELJ je prva firma u BiH koja je još 1998. godine uvela i dokazala integralno primjenu EN ISO 9001 – sistem upravljanja kvalitete i EN ISO 14001 – sistem upravljanja okolišem, od strane vodeće certifikacijske kuće TÜV CERT (TÜV NORD), EN ISO 50001 – sistem upravljanja energijom.
 • Znak CE
  Mi smo prva firma u Bosni i Hercegovini koja je stekla pravo, da koristi Znak CE – Znak sigurnosti proizvoda od DWGW – Certifikacijska kuće.

 

Ukratko

Slobodno možemo reći, da smo mi firma koja prati i selektivno primjenjuje trendove i sva najnovija dostignuća.
Dakle, ono sto mi danas nudimo jeste:

 • visoka kvaliteta naših proizvoda
 • širok asortiman opreme i postrojenja
 • brza isporuka i snabdjevanje – lager
 • edukacija
 • stručan servis i savjeti

Lista Referenci

-kotlovnice

  

GRIZELJ GRUPACIJA je izvela rekonstrukciju, montažu opreme, ispitivanje i puštanje u rad kotlovnica u sistemu Toplana Sarajevo:

 

OBJEKAT 

INSTALISANA SNAGA

 • Koševo

 

1 x 3000 kW

2 x 4200 kW

 • Zetra

 

1 x 9000 kW

 • Čengić Vila II

 

2 x 8000 kW

 • Mlade Bosne

 

1 x 1700 kW

 • Mala aleja

 

1 x 650 kW

 • Otoka

 

2 x 7000 kW

 • Pofalići

 

1 x 9300 kW

 • Lužani

 

2 x 5000 kW

 • Ilijaš

 

1 x 6000 kW

 • Živka Jošila

 

2 x 9000 kW

 • Branke Blažek

 

2 x 9000 kW

 • Lenjinova

 

2 x 14000 kW

 • Čengić Vila I

 

2 x 6000 kW

 • Grbavica II

 

2 x 2500 kW

 • Hrasno
 • K 1

 

3 x 14000 kW

1 x 2900 kW

 • K 2
 • K 3
 • K 4

 

1 x 4000 kW

1 x 1280 kW

1 x 3700 kW

1 x 3000 kW

 • K 5

 

2 x 7500 kW

 • KD I-1

 

1 x 1600 kW

 • KD I-3

 

1 x 1300 kW

 • KD I-5

2 x 1395 kW

 

 • KD I-7

2 x 1300 kW

 

 • KD I-8

2 x 930 kW

 

 • KD II

 

2 x 1300 kW

 • KD III-1

 

3 x 7000 kW

 

Osim rekonstrukcije, montaže opreme, ispitivanja i puštanja u rad kotlovnica u sistemu Toplana Sarajevo, GRIZELJ je izvela iste radove i u sljedećim objektima:

 

 • Elektrotehnički fakultet u

Lukavici – kontejnerska kot

 

 • Hidrogradnja dd

isporuka opreme

 

2004

 

 

2004

 

360.000,00

 

 

90.000,00

 

 

 • Sprind dd

isporuka plamenika i opreme

 • kotlovnica
 • pekara 1 i 2

 

 • Narodno pozorište Sarajevo

isporuka rashladne mašine

 

 

 

2004

2004

 

 

2004

 

 

 

120.000,00

200.000,00

 

 

100.000,00

 

 

 

 • Unioninvest d.d. Sarajevo

isporuka opreme za kotlovnicu

 

 

2004

 

110.000,00

 

 • KRAS d.d. Sarajevo

isporuka opreme

 

2004

9.627,70

 

 • KJKP Sarajevogas

isporuka rezervnih dijelova

2005

162.500,00

 

 

 • Pivara Tuzla

isporuka rezervnih dijelova

 

2005

 

4.000,00

 

 

 

 • Unioninvest dd

isporuka ekspan. modula i

SPLIT filter sistema

 

 

2005

 

 

50.000,00

 

 

 

 • BH Telecom

ATC Ilidža – kontejnerska kot.

 

 

 

2005

 

 

80.000,00

 

 

 

 • Kampus univerziteta u

Sarajevu

isporuka i montaža opreme

 

 

2005

 

 

44.000,00

 

 

 

 

 • JKP 6 mart Goražde

isporuka i ugradnja opreme

 

 

 

2005

 

 

16.000,00

 

 

 

 • KJKP Sarajevogas

zamjena kotla 580 kW

 

2005

28.200,00

 

  

 • JU Stomatološki fakultet

isporuka rashladne mašine

 

 • KJKP Toplane Sarajevo

 

 • JP RiTE GACKO

nabavka hemikalija

 

 • KJKP Vodovod i kanalizacija

Sarajevo

tehničke hemikalije, filter pijesak,

hemikalije za održavanje

 

 • Privredno društvo Poljooprema

isporuka i ugradnja gasnih instal.

 

 • Zavod za izgradnju Kanton

Sarajevo

 

 • Zavod za izgradnju Kantona

Sarajevo

 

 • Akademija nauke i umjetnosti BiH isporuka i ugradnja rashl. uređaja

 

 • JU Narodno pozorište Sarajevo

postavljanje nove gasne stanice

  

2006

 

 

2006

 

 

2006

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

2006

 

 

 

2006

 

 

 

 

2006

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

5.367,84

 

 

3.367,00

 

 

39.171,60

 

 

 

1.380,00

 

 

 

 

 

156.538,44

 

 

 

 

67.890,42

 

 

 

58.830,72

 

 

 

 

9.664,20

 

 

 

28.548,00

 

 

 

 

 • JU Klinički centar

Univerziteta u Sarajevu

2006

16.999,43

 

 • KJKP «Pokop» d.d. Sarajevo izgradnja grijanja u prostorijama groblja Vlakovo

 

2006

 

26.286,00

 

 • ŽIŠ Sarajevo isporuka toplovodnog kotla i plamenika

 

 

2007

34.398,00

 

 

 • OŠ «Musa Ćazim Ćatić» Sarajevo rekonstrukcija centralnog grijanja i kotlovnice

2007

58.627,89

 

 • KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo  isporuka rezervnih dijelova za regulaciono mjernu opremu

 

2007

117.300,70

 

 • KJKP „Srajevogas“ d.o.o. isporuka regulaciono mjerne opreme

 

2007

335.038,40

 

 • ŽIŠ Sarajevo rekonstrukcija kotlovnice u domu

 

2007

24.675,30

 

 • JU «Sedma osnovna škola» rekonstrukcija grijanja

 

2007

34.047,00

 

 • MUP Goražde isporuka i ugradnja kotla sa gorionikom

 

2007

18.760,25

 

 • Energoinvest TDS, isporuka i montaža opreme na sušarama

2007

190.424,52

 

 • Općina Stari grad – Sarajevo  hitna intervencija na plinskom kotlu

 

2007

31.401,63

 

 • MLP YUGOINTROP

2007

195.583,00

 

 

 

 

 

 

 • Fontana preko puta hotela Bristol

2007

114.074,71

 

 • VI osnovna škola Sarajevo rekonstrukcija kotlovnice

2008

34.632,00

 

 • CONSULTING

2008

488.957,50

 

 

 • „Euroleasing“ d.o.o. Mostar  isporuka regulaciono mjerne opreme

 

2008

33.135,49

 

 

 

 

 

 • Mješovita srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo, isporuka opreme i radovi na rekonstrukciji instalacija u kotlovnici

 

2008

28.251,45

 

 • Proming – podružnica Sarajevo, izgradnja kotlovnice u hotelu

2008

379.057,94

 

 • Stomatološki fakultet Sarajevo, izgradnja kotlovnice

 

2008

85.581,00

 

 

 • V Osnovna škola izgradnja kotlovnice

 

2008

58.064,00

 

 • Zubotehnička škola-srednja izgradnja kotlovnice

 

2008

407.615,00

 

 

 • J.U. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica  izgradnja kotlovnice

 

2008

26.215,00

 

 • Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog Kantona Goražde izgradnja kotlovnice

 

2008

20.000,00

 

 • J.U. Osnovna škola Saburina izgradnja kotlovnice

 

2009

34.175,50

 

 • Općina Stari grad – Sarajevo izgradnja kotlovnice

 

2009

14.118,20

 

 • Bosanskohercegovačka Malezijska investiciona grupa d.o.o. – Sarajevo izgradnja kotlovnice

u zgradi OHR-a

 

 

 

 

2009

30.000,00

 

 • Dom zdravlja Kantona Sarajevo izgradnja kotlovnice

u zgradi Doma zdravlja Hadžići

 

2009

84.402,70

 

 • Dom zdravlja Kantona Sarajevo izgradnja kotlovnice

u zgradi Doma zdravlja Ilidža

 

2009

7.230,00

 

 

 • Fondacija za razvoj obrazovanja izgradnja kotlovnice

2009

280.000,00

 

 

 

 • Tekon invest

Objekat Sloboda AD

 

         2009

     578.925,68    

 

 • ZHYTOMIR SILICATE PRODUCTS

         2010

     567.190,70

 

 

 

 

 

 

 • Druga osnovna škola zamjena kotla u kotlovnici

 

2010

20.000,00

 

 • Srednja ugostiteljsko turistička škola izgradnja kotlovnice u hotelu Nacional

2011

112.950,00

 

-projektna dokumentacija

  

Pored izvođenja radova  GRIZELJ je uradila projektnu dokumentaciju (Idejne, glavne i projekte izvedenog stanja) za kotlovnice u objektima navodimo samo neke:

 

OBJEKAT

INSTALISANA SNAGA

 • Franjevačka teologija

2 x 650 kW

 

 • BH Telecom,

          – kontejnerska kot. ATC Ilidža

          – kotlovnica ATC Hrasnica

 

1 x 150 kW

2 x 180 kW

 

 • Elektrotehnički fakultet Lukavica

      kontejnerska kot.

 

2 x 1250 kW

 

 • Sprind d.d. Sarajevo

2 x 2660 kgpare/h

 

 • Kampus Univerziteta u Sarajevu

1 x 3700 kW

2 x 6500 kW

 

 • Vegafruit dd

 

1x 2600 kgpare/h

 • Pivara Tuzla

2x 13200 kgpare/h

 

 • Srednja saobraćajna škola

2 x 465 kW

 

 • Osnovna škola Hadžići

2 x 814 kW

 

 • Coca Cola

2 x 2500 kW

 

 • Mješovita srednja škola za elektroenergetiku

 

2 x 250 kW

 

 • Aerodrom Sarajevo

 

2 x 2900 kW

 

 • Fabrika duhana Sarajevo

 

1 x 232 kW

 

 • Motel “MIG”-Vogošća

 

2 x 230 kW

 

 • Dom zdravlja Zvornik

 

2 x 250 kW

 

 • Zubotehnička škola

2 x 600 kW

 

 • Stomatološki fakultet

12 x 620 kW

 

 • KTK Visoko

1 x 3500 kW

 

 • Srednja ugostiteljsko turistička škola

1 x 300 kW

 

 • VF Komerc

1 x 72600 kW

 

 • Poljooprema

 

3×28+2×25 kW

10×25+1×24 kW

1x28kW

 • Dom zdravlja Kantona Sarajevo
 • Vrazova
 • Hadžići

 

1 x 300 kW

1 x 500 kW

 

 

 

 • Proming Bugojno d.o.o. Hotel Sarajevo

2 x 400 kW

 • Akademija nauka i umjetnosti

1 x 200 kW

 

 • Fondacija za razvoj obrazovanja

1 x 3000 kW

 

 • IV O.Š.

1 x 300 kW

 

 • VII O.Š.

1 x 250 kW

 

 • Energoinvest TDS

2 x 200 kW

 

 • ZOI 84 – plamenik olimpijskog  plamena

1 x 50 kW      

 • Trgovačka škola

1 x 470 kW

 

 • V O.Š.

1 x 700 kW

 

 • O.Š. Saburina

1 x 250 kW

 

 • Općina Stari grad

1 x 100 kW

 

 • Grizelj grupacija  Nova poslovna zgrada

1 x 300 kW

 

 • Dom za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave

1 x 600 kW

 

 

 • F-Mup

31 x 329 kW

 

 • Sarajevogas podstanica HUM

2 x 350 kW

 

 • Unioninvest AD

Dom penzionera I.S.

2 x 450 kW

 

 

 • Hidrogradnja d.d.

2 x 650 kW

 

 • Filozovski fakultet

1 1400 kW

 

 • Bosnalijek

3 x 2100 kW

 

 • Sprind d.d.

2 x 2600 kW

6 x 450 kW

4 x 150 kW

 

 • Kotlovnica u kasarni Ramiz Salčin

2 x 1100 kW

 

 • Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

1 x 460 kW

 

 

 • Klas d.d.

1 x 1400 kW

 

 • Ataco Ner & Al Prom d.o.o.

1 x 160 kW

 

-ukapljeni naftni plin

 

U skladu sa svjetskim trendom uvođenja ukapljenog naftnog plina kao zamjenskog energenta u oblasti grijanja i oblasti tehnoloških procesa, GRIZELJ GRUPACIJA  je izradila i kompletnu projektnu dokumentaciju plinskih podstanica ukapljenog naftnog plina za objekte navodimo samo neke:

 

OBJEKAT 

INSTALISANA SNAGA

 

 • Jajce Alloy wheels

3.232 kW

 

 • Nacionalna Roto tiskara Mostar

objekat Dnevnog lista u sklopu Slobodne zone Mostar

 

350 kW

 

 • Čelik Kreševo

6 x 700 kW

 • FMUP-Mehmeda Spahe 7

3×700 kW

 • Meggle Bihać

2 x 5000  kgp/h

 • Cindal Doboj

2×1900 kcal/h

 

-isporuka raznovrsne opreme iz vlastitog i prodajnog programa

U  prethodnim godinama   GRIZELJ  je izvršila isporuku opreme iz našeg proizvodnog programa i montažu  na  sljedećim objektima navodimo samo neke:

 -  naselje Alipašino polje C faza, Sarajevo
-   naselje Otoka, Sarajevo
-  naselje Dobrinja, Sarajevo
-  naselje Briješće, Sarajevo
- Trg Heroja Hrasno, Sarajevo
-  „UNITIC“,  Sarajevo
- „Sud BiH“, Sarajevo
- JP „Vodovod“ Sarajevo
- JKP“Rad“, Sarajevo
- „AVAZ“ (stara zgrada,  sada Hypo banka)
- „Central profit banka“ Sarajevo
- „Privredna banka“ Sarajevo
- „Zepter banka“ Sarajevo
- „Vistafon“ Sarajevo
- „Coca cola“ Hadžići
- „Bosnalijek“ Sarajevo
- „Fabrika duhana Sarajevo“ Sarajevo
- Hotel „Vila Orijent“ Sarajevo
- Hotel“Delminium“ Sarajevo
- Hotel „Grand“ Sarajevo
- Hotel „Park“ Vogošća“
- Hotel“Alemko“ Sarajevo
- Hotel „Holiday inn“ Sarajevo
- Restoran „Zdrava voda“ Jablanica
- Hotel „Bevanda“ Mostar
- SUR „Vatra“ caffe slastičarna, Sarajevo
- „Palma“ caffe slastičarna, Sarajevo
- „Pizzerija VBC „ Pale
- TC Mercator Sarajevo
- TC Mercator Beograd
- TC Mercator Čačak
- TC Mercator Split
- TC Mercator Osijek
- TC VISA Sarajevo
- TC Teleoptic Sarajevo
- Džamija Žepče
- Džamija Hadžići (2 fontane)
- Džamija „Kralj Fahd“ Dobrinja (4 fontane)
- Skupština općine Sanski Most
- Skupštine općine Konjic
- Skupština općine Ilidža, Mala aleja
- OŠ“Soukbunar“ Sarajevo
- OŠ“Dobrinja“ Sarajevo
- OŠ“ Tarčin“ Tarčin
- „Energogroup“ Beograd
- „Prominvest“ Konjic
-  „KZP Ščona“ Fojnica
- „Krivaja gradnja“ d.o.o. Zavidovići
- „Srbinje putevi“ a.d. Foča
- „Narodno pozorište „ Mostar
- „Aqua flora“ Mostar
- „Omega“  Robna kuća Tuzla
- „Terex“ benzinska pumpa
- „Oblo komerc“ Konjic
-  „TUŠ“  d.o.o. Bihać
- „Zavod za udžbenike RS“ , Lukavica
- „All Aksa“ Zenica
-  „Željezara  Zenica“ Zenica
-Termoelektro NS Gradiška
-ATM d.o.o.
-Nova Ivančica
-Alfa Therm
-KJKP Gras
-Balkanika d.o.o.
-Komunalno Breza
-AT Kerametal
-Temos
-Heat&Cool
-Sarajevogas d.o.o.
-Unis Fagas d.o.o.
-Klimavent
-Unigradnja
-Miprogradnja
-Poliko
-Vodoins Tuzla
-Dvokut
-F-MUP
-Napredak
-Sakom Gea
-O.Š. Ćamil Sijarić
-Clima Trade
-Termomont Dakić
-Sipa I.Š.

-Termomontaža A.D. Banja Luka

 

 

-mjerne stanice

GRIZELJ  je izradila, ispitala  i izdala atestnu dokumentaciju za regulacione i regulaciono mjerne stanice sljedećim kupcima/objektima u Kantonu Sarajevo:

 

REGULACIONA STANICA                                              TIP STANICE                                 

 

SARAJEVOGAS

 

 • Termoplin                                                            RS 100                                   
 • Sprind dd                                                             RS 1000                     
 • Hotel Saraj                                                          RS 40                         
 • Unimont                                                              RS 100                                   
 • AB Techniks                                                       RS 40                         
 • E+E+E Energy                                                  RS 100                                   
 • Hidrotermocentar                                          RS 200                                   
 • Sarajevogas – Bačinsko polje                   RS 850 dvolinijska     
 • Sarajevogas – Paromlinska                                          RS 300                                   
 • Sarajevogas – KJKP Park                                              RS 200                                   
 • Plin Therm                                                                            RS 100                                   
 • EI Invest                                                                                RS 100                                   
 • Mješovita srednja škola za Elektroenergetiku     RS 40
 • Srednja škola «28 juni»                                RS 100           
 • Montaža doo Sarajevo                                  RMS 16                                 
 • BH Telecom dd Sarajevo                              RMS 40                                 
 • Unioninvest AD I. Sarajevo                        RMS 160                    
 • Mountain doo                                                   RMS 100                    
 • Mountain doo                                                   RMS 25                                 
 • Sintal                                                                    RMS 100                    
 • Elektrotehnički fakultet Lukavica           RMS 400                    
 • Tehnozaštita                                                     RMS 25                                 
 • Plin Therm                                                          2 x RMS 40                
 • KGH Mont                                                           2 x RMS 40                
 • KGH Mont                                                            RMS 50                                 
 • Delminijum                                                         RMS 40                                 
 • Unioninvest                                                        RMS 40                                 
 • Coca ColaBeverages                                       RMS 900                    
 • Teniski centar Stup                                         RMS 40                                 
 • Imbros                                                                  RMS 50                                 
 • Unimont                                                               RMS 25                                 
 • Instalater                                                             RMS 40                                 
 • Tepi inžinjering                                                  RMS 40                                 
 • Youth House                                                       RMS 50          
 • Holet Saraj                                                          PRS 400
 • Sprind dd                                                             PRS 1000
 • Mountain                                                             RMS 100

RMS 25

 • Sintal                                                                    MS 100
 • Termoplin                                                          PRS 100
 • Elektrotehnički fakultet I.S.                       RMS 400
 • BH Telecom dd Sarajevo                             RMS 40
 • Montaža d.o.o. I. Sarajevo                        RMS 16
 • Bosna Sema Sarajevo                                   RS 400
 • Grijanje invest Pale                                       RMS 16
 • VF Komerc Sarajevo                                     RMS 100
 • Ahydron građenje d.o.o.                             RMS 65
 • Famos a.d.                                                         MS 65
 • Grad Sarajevo                                                  RMS 120
 • Energoinvst TDS                                              RS 30
 • Proming –Bugojno                                         RMS 100
 • KFK Plin                                                              RMS 2400+400

RMS 2200

 • Energoinvest d.d.                                           RMS 65
 • Unioninvest AD                                               RMS 65
 • HVAC                                                                   RMS 16
 • HVAC                                                                   2xRMS 25
 • Aleksandrija Komerc                                    RMS 160
 • KTK Visoko                                                        RMS 650
 • EGW                                                                      MS 160
 • Coca Cola                                                            RL 200
 • Bosna Reosiguranje                                       RL 160
 • Grijanje invest                                                  RMS 25
 • Instalater                                                           RMS 65

 

-infragasne grijalice

 GRIZELJ  je proizvela  i isporučila IC grijalice u sljedećim objektima :

 

–          Staklenik K.J.K.P.“Park“  Sarajevo

–          TC Cenex, Sarajevo

–          „IGM“,Visoko

–          „ENERGOINVEST“, Tvornica dalekovodnih stubova, Sarajevo

–          „Pivovara Osijek“, Osijek (Republika Hrvatska)

–          „VODOVOD“ Osijek (Republika Hrvatska)

–          „UNIS“Auto servis, Sarajevo

–          „ITG“, Sarajevo

–          „Slon“ autopraonica, Sarajevo

–          TEMOS, Sarajevo

–          PROFIT,  Sarajevo

–          HEAT I COOL,  Sarajevo

–          -IGM Visoko

 

Značajan broj IC grijalica prodat je i isporučen putem instalatera i trgovačkih kuća.

  

-svijet fontana

U prethodnim godinama GRIZELJ  je izvršila isporuku opreme i montažu na sljedećim objektima:

– naselje Alipašino polje C faza Sarajevo
– naselje Otoka Sarajevo
– naselje Dobrinja Sarajevo
– naselje Briješće Sarajevo
– Trg Heroja Hrasno Sarajevo
– UNITIC Sarajevo
– Sud BiH Sarajevo
– AVAZ (stara zgrada, sada Hypo banka) Sarajevo
– Central profit banka Sarajevo
– Croatia Osiguranje Ljubuški
– Privredna banka Sarajevo
– Zepter banka Sarajevo
– Vistafon Sarajevo
– Coca cola Hadžići
– Bosnalijek Sarajevo
– Fabrika duhana Sarajevo
– Hotel EUROPE Sarajevo
– Hotel Braća Mujić Sarajevo
– Hotel Vila Orijent Sarajevo
– Hotel Delminium Sarajevo
– Hotel Grand Sarajevo
– Hotel Park Vogošča
– Hotel Alemko Sarajevo
– Hotel Holiday Inn Sarajevo
– Hotel Bevanda Mostar
– Hotel Sarajevo Sarajevo
– Hotel Maestral Miločer
– Restoran Zdrava voda Jablanica
– SUR Vatra caffe slastičarna
– Restoran Veljine Lukavica
– Restoran Mostarlić Sarajevo
– FARMA VITA Sarajevo
– Pizzerija VBC Pale
– TC Mercator Sarajevo
– TC Mercator Beograd
– TC Mercator Čačak
– TC Mercator Split
– TC Mercator Osijek
– TC VISA Sarajevo
– OMEGA-Mercator Tuzla
– OMEGA Centar Tuzla
– TC Teleoptic Sarajevo
– Prominvest Konjic
– KZP Šćona Fojnica
– Terapijska zajednica KAMPUS Sarajevo
– Energogroup Beograd
– Krivaja gradnja Zavidovići
– TININVEST gradska fontana Gradiška
– PARTNER Tuzla
– Doma za stara lica Lukavica
– FMUP Suhodol
– Salon vjenčanja Metković
– Džamija Žepče
– Džamija Kralj Fahd Dobrinja (4 fontane)
– Džamija Hadžići (2 fontane)
– Srbinje putevi a.d. Foča
– Narodno pozorište Mostar
– Aqua flora Mostar
– Palma caffe slastičarna Sarajevo
– Omega Robna kuća Tuzla
– SABI Group Sarajevo
– JP Vodovod Sarajevo
– KJKP Pokop groblje Vlakovo Obelisk
– KJKP Pokop groblje Vlakovo Rozarij
– Općina Sanski Most
– Općina Konjic
– Općina Ilidža Mala aleja Sarajevo
– Općina Novo Sarajevo – Fontana Bristol
– Općina Novo Sarajevo – Fontana Općina
– Općina Novo Sarajevo – Muzička škola
– Općina Ilidža, Veliki park
– Općina Vlasenica
– Zenica, fontana Slap
– Zenica, fontana Kameni spavač
– TRINS Company I.Sarajevo
– SOHO Caffe I.Sarajevo
– Benzinska pumpa Terex
– TUŠ d.o.o. Bihać
– Zavod za udžbenike RS I.Sarajevo
– JKP Rad Sarajevo
– All Aksa Zenica
– Željezara Zenica
– Tešanović RS I.Sarajevo
– OŠ Soukbunar Sarajevo
– OŠ Ćamil Sijarić Dobrinja Sarajevo
– OŠ Tarčin Tarčin
– OŠ Blažuj Blažuj
– Oblo Komerc Konjic Konjic