Pages Navigation Menu

PREZENTACIJA OPREME ZA EFEKTNO KORIŠTENJE OTPADA

PREZENTACIJA OPREME ZA EFEKTNO KORIŠTENJE OTPADA

U Institutu za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, firma GRIZELJ, predstavila je

stručnom kadru novu, savremenu, superiornu i modularnu tehnologiju za tretman/obradu otpada

bez odlaganja/deponiranja.OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Firma GRIZELJ je jedan od domaćih proizvođača i idejnih tvoraca tehničko tehnoloških rješenja

za tretman/obradu otpada komunalnog i industrijskog porijekla kroz iskorištenje otpada kao

reciklanta ili energenta.

Predstavljena su i rješenja za opasni otpad kao što je životinjskog porijekla. U ponudi su

postrojenja za termičku obradu životinjskog otpada na osnovu čega se dobiju finalni produkti

krvno, koštano, mesno i hidrolizirano brašno, zatim eko masti i ulja i đubrivo.

Prezentirana su i tehničko – tehnološka rješenja za tretman kokošjeg đubriva, koja su unikatna,

savremena i patentno zaštićena. Finalni proizvod je peletirano i briketirano đubrivo koje se može

koristiti za hortikulturu ili kao energent, ovisno o kvalitativnoj specifičnosti primarne sirovine.

Rješenja koja su predstavljena novim i mladim istraživačima Instituta za hidrotehniku

Građevinskog fakulteta u Sarajevu, kao i direktoru instituta prof. Tariku Kupusoviću, pružaju

mogućnost savremenog tretmana/obrade, odnosno efektnog iskorištenja otpada koji je resurs,

sirovina, repromaterijal, energent kojem nikako nije mjesto na deponijama što je loša praksa

BiH.