Pages Navigation Menu

Prezentacija Tretman/obrada kokošjeg izmeta u Veterinarskom Institutu Dr. Vaso Butozan

Prezentacija Tretman/obrada kokošjeg izmeta u Veterinarskom Institutu Dr. Vaso Butozan

Dana 24.04.14 god. u prostorijama Veterinarskog instituta Dr. Vaso Butozan u Banja Luci održana je prezentacija Tretman/obrada kokošjeg izmeta – Proizvodnja eko sterilnog peleta za hortikulturu i eko peleta kao bio gorivo od strane Znanstveno Istraživačko Razvojno Edukacionog Centra (ZIREC) koji je razvijen u sklopu firme GRIZELJ.

 Ecoteam u sastavu sc. Jasmina H. Bajramović dipl.san.ing. i Tomislav Grizelj Predsjednik Uprave društva, na proširenoj sjednici Upravnog odbora Zajednice živinara RS  Srbac: članovima Uprave, Upravnog i Nadzornog odbora uz prisustvo i Prof. dr. sc. Drage Nedić, direktora Veterinarskog instituta prezentirali su mogućnost efektnog korištenja kokošjeg izmeta.

 Predstavljena su dva eko postrojenja čija namjena je da termičkom obradom procesom dehidracije, ekstrakcije, metanizacije i sterilizacije  kokošji izmet bude pretvoren u novi tržišno prihvatljiv resurs.

 Kokošji izmet je moguće termički obraditi do nivoa sterilnosti, te peletirati i koristiti kao oplemenjivač tla. A izmet koji je pomješan sa slamom ili piljevinom (prostirka) termički obraditi, zatim briketirati i koristiti kao energent sa visokom kaloričnom vrijednošću.

 Efektan rad postrojenja, prezentatori su prikazali kroz rezultate koje su dobili eksperimentalnim radom prototipa ovih postrojenja, te analizama, mjerenjima i testiranjima kroz hemijske, mikrobiološke i tehničko – tehnološke parameter.

Rezultati pokazuju ekološku prihvatljivost, zdravstveno – veterinarsku podobnost, sanitarno – higijensku ispravnost, energijsku efikasnost i ekonomsku profitabilnost.

 Korištenjem ovog obnovljivog izvora energije u predstavljenim postrojenjima i postizanjem energijske efikasnosti zadovoljavaju se ciljevi Direktive EU 2009/28/EC.

 Svakako kako je riječ o animalnom otpadu predstavljeni tretman u skladu je i sa postojećim zakonskim okvirom BiH, kao i EU Normama 1069/2009 i 142/2011.

 Domaća “know how”  tehnologija za tretman kokošjeg izmeta jedno je u nizu uspješnih rješenja renomirane i perspektivne firme GRIZELJ, čiji uposlenici mnogo napora ulažu kako bi educirali i informirali javnost da je Priroda definitivno bogatstvo posuđeno od nadolazećih generacija te stvaranje zajedničkog okoliša mora biti mnogo pažljivije, efektnije jer trenutno ophođenje je nedopustivo i bahato, te je upitno koliko će Priroda to podnositi.