Pages Navigation Menu

Nivo sonde

Općenito:
Nivo sondu cini jedna ili vise elektroda, koje preko nivo releja tipa NR 01 … NR 04 sluze kao senzori za zaštitu i regulaciju odnosno signalizaciju nivoa vode u otvorenim posudama i posudama pod tlakom, što ovisi od mjesta i načina ugradnje sonde te od radne dužine elektrode.

Područje primjene:
Nivo sonda tip NS 01 se koristi kao zaštitni ili kao upravljački uredjaj. U prvom slučaju, sonda služi kao zaštitni uređaj kod min. ili max. nivoa u otvorenim posudama i posudama pod tlakom. U drugom slučaju, sonda služi kao uređaj za regulaciju (uključenje/isključenje) opreme i elemenata, kojom se vrši punjenje (dopunjavanje) odnosno pražnjenje (odmuljivanje), kao npr. pumpi, ventila i sl.

Tehnički podaci:
– Najveći dozvoljeni radni tlak 25 (40) bar
– Najveća dozvoljena radna temperatura 180°C
– Stupanj zaštite IP54

Za više informacija molimo kliknite