Pages Navigation Menu

rekonstrukcija kotlovnice u osnovnoj školi Mula Mustafa Bašeskija u Sarajevu

rekonstrukcija kotlovnice u osnovnoj školi Mula Mustafa Bašeskija u Sarajevu

U cilju povećanja energetske efikasnosti izvršena je rekonstrukcija kotlovnice u osnovnoj školi.

Zamijenjeni su stari kotao, regulaciona automatika i ostale armature.

 

Kotlovnica je kapaciteta 500 kW.

 

MMbaseskija 001