Pages Navigation Menu

MJERENJE EMISIJE POLUTANATA

Vršimo usluge mjerenja:

EMISIJE POLUTANATA u zrak:

– O2,

-SO2,

-CO,

-CO2,

-NO,

-NO2,

-NOX,

-temperatura u kotlu,

-temperatura dimnog plina,

-ETA,

-gubici,

-pretlak i rosište

 

Prema ovlaštenju MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO od 03.12.2013.

ovlašteni smo za uzorkovanje i mjerenje emisije polutanata iz ložišta.

 

Mjerenje se vrši instrumentima TESTO I RBR koji su redovno servisirani i baždareni.

 

U završnoj smo fazi akreditacije laboratorije od strane BATA-e.