Pages Navigation Menu

Nivo releji

Nivo releji se koriste kao upravljački ili kao zaštitni sklopovi. U prvom slučaju služe za održavanje nivoa vode u posudama punjenjem ili pražnjenjem. U drugom slucaju, služe za zaštitu od preniskog ili previsokog nivoa vode, ovisno od načina priključenja. Nivo sonde koje su ispravno instalirane u posudi preko određenog nivo releja potvrđuju prisutnost vode između istih. U slučaju da sonda ostane bez vode, preko nivo releja sonda upravlja punjenjem ili pražnjenjem posude odnosno prekida strujni krug.