Pages Navigation Menu

Servis

SERVIS UREĐAJA I OPREME:

  • vlastite opreme
  • opreme iz programa trgovine
  • remont kotlova
  • usluge: – montaža opreme – puštanje u pogon – održavanje
  • mehaničko i hemijsko čišćenje kotlova sa plamene i vodene strane