Pages Navigation Menu

Isporuka, montaža i puštanje u rad fontane u pekari Ukrina

Posted on Apr 15, 2014

Mini fontana sa 3 mlaznice gejzir i LED podvodnom...

Read More

Proizvodnja montaža i puštanje u rad fontane u ugostiteljskom objektu LA’VERNA

Posted on Apr 15, 2014

...

Read More

Firma Grizelj Sarajevo Općinskom vijeću Travnik prezentovala projekat “Tretman/ obrada otpada bez odlaganja/deponija”

Posted on Apr 10, 2014

Nakon redovnih tačaka dnevnog reda Općinskog vijeća Travnik 09.04.’14 god., firma Grizelj Sarajevo je predstavila Projekat „Tretman/obrada otpada bez odlaganja/deponija“. Prezentatori su u svom...

Read More

Ispitivanje probnog postrojenja za proizvodnju peletiranog djubriva

Posted on Feb 3, 2014

U proizvodnom postrojenju firme Grizelj izvršeno je ispitivanje probnog rada mini postrojenja za dehidraciju kokosjeg djubriva i proizvodnju biogasa i peleta.   Nakon uspješne dehidracije i sterilizacije...

Read More

PREZENTACIJA OPĆINSKOM VIJEĆU U NOVI TRAVNIK

Posted on Feb 3, 2014

PREZENTACIJA OPĆINSKOM VIJEĆU U NOVI TRAVNIK   Nova prezentacija na temu „tretman/obradu otpada/sirovina bez deponija/odlaganja“  održana je općinskom vijeću Novi Travnik, o zajedničkom projektu RCUO Lašve....

Read More

Prezentacija u Gradu Istočno Sarajevo

Posted on Jan 16, 2014

Prezentacija u Gradu Istočno Sarajevo U Gradu Istočno Sarajevo za predstavnike opština Istočni Stari Grad, Sokolac, Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo održana je prezentacija „Tretman/obrada...

Read More

Edukacija o PROPISNOM POSTUPANJU SA MEDICINSKIM OTPADOM

Posted on Jan 16, 2014

23.01.2014.god. u Hotelu Hollywood Sarajevo održati će se edukacija na temu “Propisno postupanje sa medicinskim otpadom” KOME JE NAMJENJENA EDUKACIJA ? Djelatnici bolnica, specijalnih bolnica,...

Read More

Općina Kakanj želi otpad koristiti kao sirovinu

Posted on Oct 31, 2013

    Organizovana je prezentacija u Općini Kakanj na temu Termički tretman ″otpadnih″ materija (komunalni, medicinski, animalni i hazardni otpad) kroz:   -zaštitu životne sredine i produkciju...

Read More

Suradnja sa Brodarskim institutom Zagreb

Posted on Oct 7, 2013

Centar za ekotehnologije koji se nalazi u sklopu Brodarskog instituta d.o.o. Zagreb, upriličio je posjetu naših predstavnika, gdje je dogovorena suradnja na projektima „tretmana otpada.“ Dogovorena je suradnja...

Read More

Snaga znanja

Posted on Oct 4, 2013

Centar za ekologiju i energiju u Tuzli upriličio je posjetu predstavnika Klastera proizvođača eko komunalne opreme, uposlenike firme GRIZELJ Sarajevo, s namjerom razmjene znanja i iskustva na polju...

Read More