Pages Navigation Menu

Prezentacija Projekta robotika u gospodarenju/tretmanu otpadom

Prezentacija Projekta robotika u  gospodarenju/tretmanu otpadom

U  INTERA technology park Mostar 25.04.’14 god.  održana je 1. konferencija na temu Nove tehnologije u organizaciji Društva za robotiku u Bosni i Hercegovini, Univerzitet Džemal Bijedić Mašinski fakultet Mostar, Sveučilište u Mostaru Fakultet strojarstva i računarstva Mostar i INTERA technology park Mostar.

Poznato je da mnoge vrste otpada od komunalnog do radioaktivnog otpada ugrožavaju radni i vitalni ambijent čovjeka (izloženost aspirativnih organa, očnih i čujnih organi  bakterijama, virusima i buci), te je gospodarsko društvo GRIZELJ iz Sarajeva, na Konferenciji, prezentiralo nove napredne tehnologije kroz prezentaciju pod nazivom Robotika u gospodarenju/tretmanu otpada, prikazujući humanizaciju i zaštitu  prvenstveno zdravlja čovjeka primjenom robota-manipulatora.

Predstavljen je robot kao pouzdan čovjekov partner, koji korektno i u potpunosti efektno može da ga zamjeni u najtežoj fazi tretmana/obradi otpada (selekcija otpada), kroz skeniranje  otpada na traci za razvrstavanje/selekciju postupkom vizualizacije spektroskopskom kamerom, 3D kamerom, zatim izvrši identifikaciju i  robot – manipulator preuzima i odlaže identificirani materijal u namjenske boksove za pojedine vrste otpada.

Roboti-manipulatori sve više preuzimaju za čovjeka opasne radne funkciju tako i u gospodarenju/tretmanu komunalnog i hazardnog otpada koji imaju značajno mjesto u zaštiti zdravlja čovjeka, prirode, okoliša, biodiverziteta, zraka, vode, tla i hrane.

Svakako projekt mora da  ima i svoje ekonomske vrijednosti tako da jedan namjenski robot-manipulator godišnje može da izdvoji cca 10 000 t reciklanta iz komunalnog otpada koji se može tržišno prodati po cijeni od 100,00 $/t što čini prihod od 1 000 000 $ godišnje što opravdava primjenu novih naprednih tehnologija kroz održivi razvoj projekt.

Predstavljen je integralni master plan gospodarenja otpadom koji zajednici može doprinjeti samo ekološke, zdravstvene, sanitarne, energijske i ekonomske beneficijie, te nas spasiti od trenutnog problema koji se zove “odbačeni otpad”, a koji treba postati “novac”.